SUMMARY
2019 Taiwan Athletics Open
#129
  Men 4 x 100M Relay
  25-MAY-2019 20:55 START        HEAT TOTAL:2  
RANK PLA HEAT LANE TEAM / TURN RESULT/RT             
1125Chinese Taipei / 奧運培訓隊 38.76q
2395 Tai-Sheng WEI 魏泰陞 (20 Aug 00)
2368 Wei-Hsu WANG 王偉旭 (12 Oct 96)
2370 Chun-Han YANG 楊俊瀚 (01 Jan 97)
2357 Po-Yu CHENG 鄭博宇 (27 Apr 97)
2115Chinese Taipei / 花蓮田徑 40.63q
2232 Cing-Hua YE 葉清華 (29 Mar 01)
2233 Liou-Hao-Cyuan YUE 岳劉皓全 (10 Nov 00)
2230 Yu-Jun SONG 宋郁鈞 (19 Oct 97)
2227 Chao Hsuan LIU 劉兆軒 (14 Mar 97)
3224Singapore / 新加坡 41.07q
2069 Joshua CHUA 約書亞 (20 Jan 00)
2077 Timothee YAP 提姆 (05 Nov 94)
2066 Khairyl AMRI 凱利爾 (04 Mar 93)
2070 Ariff JANURI 阿里夫 (24 Apr 94)
4323Chinese Taipei / 臺中市大甲高中 41.18q
2311 Jia-Le XU 徐家樂 (07 Nov 01)
2309 Zun Hong GAO 高圳鋐 (06 Oct 00)
2310 Yan-He WANG 王彥和 (05 Nov 02)
2313 Zhe-Yu ZHANG 張哲瑀 (04 Dec 00)
5214Chinese Taipei / 臺北市 41.74q
2169 Chen PO WEN 陳柏文 (25 May 89)
2185 Wu YEN MING 吳諺明 (10 Dec 99)
2190 Qiu YU HAO 邱郁豪 (31 Jan 01)
2144 Chung CHENG HSUN 鍾承勳 (26 Aug 01)
6427Chinese Taipei / HODARLA 42.04q
2243 Zi Jun LIN ZHAN 林詹子郡 (10 Nov 00)
2236 Kai-Lun CHENG 鄭凱倫 (07 Sep 00)
2245 Jian-Mau TUNG 童健貿 (06 Dec 19)
2242 Wei-Jyun LIN 林暐峻 (15 Dec 02)
7316Chinese Taipei / 彰化縣黎明田徑 42.08q
2322 Yi Xaio HUANG 黃意學 (16 Dec 96)
2324 Nai-Ren TU 凃乃仁 (15 Sep 00)
2321 Da-En HUANG 黃達恩 (02 Jan 02)
2325 Sheng-Fu XIE 謝勝富 (05 Dec 01)
8413Chinese Taipei / 高雄市阿蓮國中 42.35*
2390 Chieh-Cheng TSAI 蔡杰成 (27 Oct 01)
2389 Yu-Tang LIN 林昱堂 (11 May 00)
2385 Yu-Chi HSU 許祐齊 (22 Jul 00)
2383 Yu-Wen CHEN 陳裕文 (20 Dec 97)
9518Chinese Taipei / 新埔田徑訓練站 44.51*
2216 Yung-Ching LO 羅永慶 (02 Sep 03)
2214 Yu-Cheng CHANG 張宇承 (20 Apr 04)
2215 Chien-Ming KAO 高健銘 (13 Oct 03)
2219 Yuan-Chieh TSAI 蔡沅杰 (25 Jan 04)
10617Chinese Taipei / 高雄市小港高中 44.98*
2379 Jinhao LIANG 梁晉豪 (08 Nov 01)
2380 Yu De LIN 林育德 (03 Dec 03)
2381 Liji WANG 王立其 (30 Jun 03)
2378 Yu Sheng KUO 郭宇笙 (25 Aug 00)
11522Chinese Taipei / 台中市新民高中 45.13*
2315 Xuan Cheng JIN 金軒成 (15 May 03)
2318 Min-Chieh LIN 林旻詰 (07 Dec 01)
2319 Cheng Hao XING 幸承昊 (28 Jan 03)
2316 Bo Rui LI 李浡瑞 (05 Sep 02)
12628Chinese Taipei / 臺中市長億高中 45.24*
2293 En SIE 解恩 (04 Nov 03)
2294 Ren Kai XIE 謝仁凱 (07 Sep 01)
2288 Jian Min CAI 蔡建旻 (23 Sep 01)
2292 Yu Hsuan LIN 林于烜 (16 Sep 02)
  26Thailand / 泰國 qR DQ
2091 Ruttanapon SOWAN 索萬 (10 Jan 94)
2092 Nutthapong VEERAVONGRATANASIRI 弗朗佛葛拉納西里 (03 Feb 97)
2085 Jirapong MEENAPRA 明拿帕 (11 May 93)
2087 Siripol PUNPA 彭帕 (09 Sep 99)

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎