RESULT
2019 Taiwan Athletics Open
#128
  Women 4 x 100M Relay
  25-MAY-2019 20:45        HEAT:1 / 2  
PLA HEAT TEAM LANE RESULT/RT             
11Singapore / 新加坡 446.29Q
1043 Clara GOH 克拉拉 (13 Nov 00)
1042 Kugapriya D/o CHANDRAN 科帕利亞 (24 Feb 98)
1045 Veronica Shanti PEREIRA 薇拉妮卡 (20 Sep 96)
1047 Elizabeth-Ann TAN 伊莉莎白 (23 Sep 03)
21Chinese Taipei / 臺北市 547.48Q
1116 Lin TZU-CHI 林子琪 (05 Dec 01)
1117 Yu-Hsuan LI 李俞箮 (20 Oct 95)
1108 Lin PEI CHIEH 林沛婕 (19 Feb 00)
1127 Chuang YIN YIN 莊茵因 (17 Jun 01)
31Chinese Taipei / 宜蘭縣羅中 648.94q
1167 Yi Ru CHEN 陳苡儒 (29 May 02)
1168 Yu Ting CHEN 陳鈺婷 (28 Sep 00)
1166 Chih-Chieh CHEN 陳芷婕 (08 Jan 00)
1171 Hui Ying ZHUANG 莊惠瑩 (14 May 04)
41Chinese Taipei / 彰化縣黎明田徑 850.04q
1255 Junping HUANG 黃筠評 (20 Mar 00)
1258 Yi-Ting ZHENG 鄭伊婷 (23 Dec 98)
1256 Yun Pei HUANG 黃韻旆 (11 Apr 04)
1257 Pei-Zhi XU 徐姵芝 (28 Dec 02)
51Chinese Taipei / 桃園市桃園國中 350.17*
1208 Zhi-Xuan XU 許芷瑄 (07 Nov 04)
1206 Yu-Rou LIN 林語柔 (16 Oct 04)
1204 Ni-Xuan HUANG 黃倪軒 (01 Mar 04)
1207 Pei-Jun PAN 潘姵君 (15 Oct 03)
61Chinese Taipei / 彰化縣彰泰國中 751.54*
1259 Tzu Ting CHANG 張紫庭 (01 Jun 05)
1263 Yi Jhen WANG 王宜甄 (23 Apr 04)
1265 Bao Jun YE 葉寶鈞 (27 Oct 03)
1262 Yiling LIN 林奕綾 (08 Sep 04)
  25-MAY-2019 20:45        HEAT:2 / 2  
PLA HEAT TEAM LANE RESULT/RT             
12Thailand / 泰國 445.78Q
1057 Sureewan RUNAN 羅南 (10 Feb 94)
1055 Kwanrutai PAKDEE 帕克迪 (06 Jan 93)
1061 Tassaporn WANNAKIT 瓦納奇 (23 Nov 89)
1060 Supawan THIPAT 西帕特 (10 Feb 94)
22Chinese Taipei / 花蓮田徑 547.14Q
1172 Jun-Wei HO 胡君微 (02 Nov 95)
1180 Bo Ya ZHANG 張博雅 (03 Apr 03)
1174 Dong-Nian-En HUANG 黃董念恩 (27 Mar 02)
1173 Hsi-En HSIEH 謝喜恩 (29 Sep 94)
32Chinese Taipei / HODARLA 348.54q
1197 Xin-Ying ZHENG 鄭歆瑩 (02 Jul 03)
1182 Fan-Hsuan CHIU 邱凡瑄 (28 Jul 03)
1196 En Yun ZHANG 張恩昀 (06 Jan 01)
1189 Chen TAI,JUI 戴睿真 (24 Oct 04)
42Chinese Taipei / 桃園市治平高中 650.00q
1213 Rayling WANG 王叡翎 (31 Jan 01)
1215 Zuyu YE 葉祖妤 (10 Jul 01)
1212 Weizhen LIAO 廖韋軫 (03 Nov 02)
1216 Peici ZENG 曾沛慈 (20 May 01)
52Chinese Taipei / 新埔田徑訓練站 750.24*
1160 Chun-Ting HSU 許郡庭 (24 May 05)
1159 Zih-Ti CHOU 周紫緹 (30 Nov 04)
1161 Shih-Jung LIN 林詩容 (05 Jun 05)
1163 Chiao-Wei LO 羅喬薇 (23 Feb 99)
62Chinese Taipei / 桃園市瑞原國中 850.28*
1226 Chang SHIH CHING 張詩晴 (01 Feb 04)
1227 Zhong ZHAO YEN 鍾兆妍 (17 Dec 04)
1229 Shen ZI HAN 沈紫涵 (23 Sep 04)
1228 Zhong ZHAO ZHEN 鍾兆貞 (17 Dec 04)

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎