2019 Taiwan Athletics Open
 Final   Men Triple Jump
Event #117    25-MAY-2019 18:55 START
       2019年臺灣國際田徑公開賽
男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次45前5最佳名次6
16 2093 Christian TAYLOR
克里斯汀·泰勒
USA
美國
17.14
(+0.2)
1
(-0.1)

(-0.6)

(0.0)
17.02
(-0.6)
1
(+0.2)
17.14
(+0.2)
1
13 2134 Yu-Sen SHEN
沈郁森
MIZUNO 16.11
(-0.2)
2
(-0.2)

(+0.7)

(+0.3)
16.11
(-0.2)
2
(+0.4)

(+0.1)
16.11
(-0.2)
2
(-0.1)
12 2285 Yun-Chen LI
李允辰
台中市惠文高中 16.02
(-0.7)
3
(+0.6)

(-0.7)

(-0.1)
16.02
(-0.7)
3
(-0.2)

(0.0)
16.02
(-0.7)
3
(+0.3)
14 2057 Andre ANURA
安德烈 安努拉
MAS
馬來西亞
15.93
(+0.3)
4
(-0.6)

(+0.4)

(+0.3)
15.87
(+0.3)
4
(-0.3)

(-0.4)
15.87 4
(+0.3)
10 2254 Hao-Wen HUANG
黃浩文
國立體大 15.13
(+0.2)
5
(+0.7)

(-0.1)

(+0.2)
15.13
(+0.2)
5
(-0.4)

(-0.2)
15.13
(+0.2)
5
(+0.6)
9 2018 Chun Wing WONG
黃俊穎
HKG
中國香港
14.86
(+1.0)
6
(+1.0)

(+0.6)

(-0.3)
14.86
(+1.0)
6
(-0.2)

(+0.9)
14.86
(+1.0)
6
(+1.1)
8 2206 Yin-Chen SHENG
盛尹辰
新北市錦和高中 14.84
(-0.4)
7
(+0.4)

(-1.0)

(-0.4)
14.84
(-0.4)
7
(-0.1)

(+0.5)
14.84
(-0.4)
7
(+1.0)
2 2191 Wang YU SHING
王昱翔
臺北市 14.77
(-0.7)
8
(+0.2)

(-0.7)

(0.0)
14.77
(-0.7)
8
(-0.8)

(0.0)
14.77
(-0.7)
8
6 2287 Jie-You YANG
楊介佑
台中市惠文高中 14.71
(+0.2)
9
(+0.7)

(-0.3)

(+0.2)
14.71
(+0.2)
9 14.71
(+0.2)
9
7 2140 Min-Yang YU
余旻洋
MIZUNO 14.38
(+0.7)
10
(+0.7)

(-1.3)

(+0.6)
14.38
(+0.7)
10 14.38
(+0.7)
10
1 2248 Sheng,jie ZHAN
詹聖傑
HODARLA DNS 11   11   11
3 2160 Liao LI HSIEN
廖力賢
臺北市 NM 11
(+0.3)
  11   11
4 2193 Lee YUNG CHIH
李泳緻
臺北市 NM 11
(+0.3)
  11   11
5 2126 Tsu-Yuan LIU
劉祖沅
臺北市立大學 DNS 11   11   11
11 2251 Jun-Lin CHEN
陳駿霖
國立體大 NM 11
(+0.4)

(+0.3)

(-0.3)
  11   11
15 2361 Kuei-Lung LEE
李奎龍
奧運培訓隊 NM 11
(-0.1)

(0.0)

(+0.8)
  11   11

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00