2019 Taiwan Athletics Open
 Final   Men High Jump
Event #112    25-MAY-2019 17:30 START
       2019年臺灣國際田徑公開賽
男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
    TRIALS / 出賽高度    
RESULT
最佳成績
PLA
名次
FIN
完賽
REMARK
備 註
1.85 1.90 1.95 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.20 2.25 2.30 
13 2024 Keitaro FUJITA
藤田渓太郎
JPN
日本
-       -       -       -       -       -       O       O       X O    X X O X X X 2.25 1
11 2071 Kampton KAM
開普頓
SGP
新加坡
-       -       -       -       O       O       X O    X X X                   2.12 2
6 2238 Zhao-Xian FU
傅兆玄
HODARLA -       -       -       O       O       O       X X O X X X                   2.12 3
12 2178 Huang YAN PING
黃平諺
臺北市 -       -       -       O       O       X O    X X X                         2.08 4
7 2308 Yung-Jen CHENG
鄭詠仁
臺中市大甲高中 -       -       -       -       X X O X O    X X X                         2.08 5
10 2118 Yen-Hong CHEN
陳彥宏
臺灣師範大學 -       -       O       O       X O    X X X                               2.04 6
4 2241 Yu-Cheng KUO
郭宇程
HODARLA -       O       X O    X O    X X X                                     2.00 7
5 2234 Chao-Hsiang CHANG
張昭翔
HODARLA -       -       O       X X X                                           1.95 8
1 2247 Po-Ting YEH
葉柏廷
HODARLA O       O       X O    X X X                                           1.95 9
8 2312 Sheng-Hsueh YEN
顏聖學
臺中市大甲高中 -       O       X O    X X X                                           1.95 9
2 2341 Zi-Yi YANG
楊子毅
國立新豐高中 -       -       X X O X X X                                           1.95 11
9 2019 Hong To YEUNG
楊康陶
HKG
中國香港
O       O       X X O X X X                                           1.95 11
3 2280 Song-Ya WU
吳頌亞
新竹市田委會 -       X O    X X X                                                 1.90 13
   

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00