2019 Taiwan Athletics Open
 Final   Women Pole Vault
Event #103    25-MAY-2019 14:45 START
       2019年臺灣國際田徑公開賽
女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
    TRIALS / 出賽高度    
RESULT
最佳成績
PLA
名次
FIN
完賽
REMARK
備 註
2.80 3.00 3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.12 4.22 
17 1219 Yi-Ju SHEN
沈怡如
桃園市 -       -       -       -       -       -       O       O       O       X X X 4.12 1
16 1032 Alyana Joyce NICOLAS
尼可拉斯
PHI
菲律賓
-       -       -       -       -       O       O       O       X X X       4.00 2
15 1290 Chia-Ju WU
吳家如
奧運培訓隊 -       -       -       -       X O    O       X X O X X X             3.85 3
13 1068 Diva Renatta JAYADI
潔亞迪
INA
印尼
-       -       -       -       O       O       X X X                   3.70 4
11 1280 Chun Ying REN
任純瑩
高雄市 -       -       -       O       O       X X X                         3.55 5
8 1048 Rachel YANG
瑞秋
SGP
新加坡
-       -       -       X O    X O    X X X                         3.55 6
10 1123 Lin YAN RU
林晏如
臺北市 -       -       X O    O       X X O X X X                         3.55 7
5 1273 Tsai Kuan Lun CHAN
詹采綸
高雄市 -       -       X X O O       X X O X X X                         3.55 8
7 1279 Hsuan-Ni LIN
林瑄倪
高雄市 -       -       O       O       X X X                               3.40 9
4 1223 Ting Ni QIU
邱亭霓
仁和田徑訓練站 X O    X O    O       X X X                                     3.20 10
3 1154 Yu-Fen HUANG
黃鈺芬
新北市三民高中 -       -       X X O X X X                                     3.20 11
1 1069 Guan Ling CHEN
陳冠伶
IDV
個人
                                                            DNS 12
2 1225 Min-Hsin YEN
嚴敏芯
仁和田徑訓練站                                                             DNS 12
6 1130 Ting An ZHOU
周庭安
臺北市 -       -       X X X                                           NM 12
9 1102 Jhu Jyun JHENG
鄭竹君
臺北市 -       -       X X X                                           NM 12
12 1288 Ying Tong LIN
林映彤
奧運培訓隊 -       -       -       X X X                                     NM 12
14 1086 Tsai-Ying LIN
林采瑩
臺北市立大學                                                             DNS 12
18 1017 Yun Hee CHOI
崔倫嬉
KOR
韓國
-       -       -       -       -       X X X                         NM 12
   

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00